zavřít
Upravit životopis

Životopis

Carol I., rumunský král , vl. jm. Eitel Fridrich Karl, se narodil v roce 1839 v Sigmaringen. Vládl v letech 1866 -1914.

Původně sloužil jako důstojník v pruské armádě. Po svém zvolení se na základě svých zkušeností rozhodl zreformovat a zmodernizovat rumunskou armádu.
12.dubna 1877 vyhlásilo Turecku válku i Rusko. Velkokníže Mikuláš se spojil s armádou tehdy ještě knížete Carola, která tehdy vyhlásil úplnou samostatnost Rumunsku.

V roce 1878 byla v Rumunsku vyhlášena demokratická ústava, kterou se tato země stala konstituční monarchií. V roce 1881 bylo rumunsko prohlášeno královstvím Carol I. prvním rumunským králem.

První balkánské války se Rumunsko nezúčastnilo, vystoupilo až na sklonku druhé balkánské války 15.7.1913 na straně Srbska a Řecka proti rozpínavému Bulharsku.To požádalo o příměří a 10. srpna tato válka skončila bukurešťskou dohodou.

Carol I. zemřel 10.10.1914 na počátku první světové války na svém zámku Peles na Sinaji. Zůstal bezdětný a jeho nástupcem se stal jeho synovec Ferdinand I.

Carol I.

75 let, král