zavřít
Upravit životopis

Životopis

Fridrich Vilém I., pruský král, vládl od roku 1713. Tento panovník je nazýván „ kaprál na trůně“. Byl velmi spořivý, náladový, hrubý a přísný, vychovaný k silnému smyslu pro povinnost.

Fridrich nosil celý život modrou uniformu, která se stala tradicí pro budoucí pruské panovníky.

Tento monarcha měl nízké vzdělání i inteligenci. Jeho cílem bylo vybudovat vojenský stát. Po svém zvolení králem zavedl přísný systém úspor a reforem ( např. školství, nucená kolonizace). Státní výdaje byly až drasticky omezené a některé byrokratické funkce byly zrušeny. Došlo tak k náhlému vzrůstu peněz ve státní pokladně, ale na úkor měst a vesnic.

Fridrich, který byl vojenským fanatikem věnoval své milované armádě až 80% státních příjmů a tím ji zdvojnásobil a učinil čtvrtou největší v Evropě. Pruská armáda vynikala nad jinými svou bojeschopností a kázní.

I když měl pruský král tak skvělou armádu, válku nevyhledával a konfliktům se raději vyhýbal. Výjimkou byla severní válka.

V roce 1715 se stal Fridrich spojencem Ruska. To bylo v době, kdy bylo poraženo Švédsko. Fridrich získal spojenectvím s Ruskem další část Pomořanska.

Svého vlastního syna chtěl nechat za dezerci z armády popravit, ale nakonec se slitoval a udělil mu milost.

Fridrichův zdravotní stav se zhoršoval díky jeho tloušťce. V pase měřil 140 cm a vážil 130 kg. Zůstal připoután k invalidnímu vozíku.

Fridrich Vilém I. zemřel v roce 1740.

Fridrich Vilém I.

pruský král