zavřít
Upravit životopis

Životopis

Jindřich Mořeplavec, portugalský princ, se narodil 4. března 1394 v Portu jako syn portugalského krále Jana I. a anglické princezny Filipy Lancasterské.

Jindřich se snažil o rozvoj objevitelských cest a námořního obchodu. Přestože se mu přezdívalo Mořeplavec, nikdy se nikam neplavil.

Na počátku 15. století se Portugalci snažili dostat válku s Maury na jejich území. Jejich cílem bylo ovládnout obchod se slonovinou, zlatem a otroky, kteří přicházeli z Afriky. Mysleli si, že kdyby pluli podél břehu „ černého kontinentu“, mohli by objevit cestu do Indie a obchodovat s kořením a jiným žádaným orientálním zbožím.

K uskutečnění dlouhých plaveb nebyly k dispozici vhodné lodě a navigační metody. Legenda pravila, že mořská voda na rovníku vře a námořníci jí věřili. Princ Jindřich je stále přemlouval k plavbě, sliboval jim velkorysé odměny.Všechny portugalské výpravy organizoval a financoval. Využil značných prostředků rytířského Kristova řádu, ve kterém zastával funkci velmistra.

Výpravám se podařilo znovuobjevit a ovládnout Kanárské ostrovy, Madeiru, Kapverdy a Azory. Tyto ostrovy sloužili později jako základny.

Po patnácti neúspěšných výpravách obeplul kapitán Cannes mys Bojador, asi 1500 km od nejzápadnějšího výběžku Afriky. Objevené pobřeží se staly výnosným obchodem.

I když byl Jindřich výjimečný a nadšený pro věc, neodsuzoval násilně šířené křesťanství a v zotročování afrických domorodců nespatřoval nic špatného. Zemřel 13. listopadu 1460 v Sagres.

Po jeho smrti pronikli Portugalci na africké pobřeží až k osmému stupni severní šířky ( oblast dnešní Sierry Leone). V roce 1471 dosáhli rovníku a v roce 1485 ústí řeky Kongo. O tři roky později byl překonán mys Dobré naděje.

Jindřich Mořeplavec

66 let, potrugalský princ