zavřít
upravit profil

anglický panovník a diktátor

narozen: 25. 4. 1599 Huntingdon, Cambridgeshire  † 3. 9. 1658 Whitehall, Londýn

Upravit životopis

Životopis

Oliver Cromwell, anglický panovník a diktátor, se narodil 25. dubna 1599. Studoval práva, ale když jeho otec zemřel, vrátil se domů spravovat rodinný majetek.

V letech 1629 -1630 a od roku 1640 působil jako člen parlamentu. Bojoval proti královským reformám městské správy a řízení církve.

Když vypukla občanská válka, vytvořil a vycvičil Oliver na vlastní náklady jezdecký oddíl. Zasloužil se o vítězství v bitvě u Granthamu a byl proto v roce 1643 jmenován generálem a velitelem jezdectva parlamentní armády.

Král Karel I. byl zajat a královská vojska poražena. Oliver nechal pročistit parlament a popravit krále Karla I. V květnu 1649 byla vyhlášena Anglická republika. Cromwell se stal předsedou státní rady a velel armádě při dobývání Irska. Proslul krutým vyvražďováním civilního obyvatelstva. V roce 1650 porazil skotské vojsko a budoucí král Karel II. si tak mohl o návratu do země nechat jen zdát.

V dubnu 1653 rozpustil parlament se slovy „ Za to, co jste učinili dobrého, zde sedíte již příliš dlouho. Odejděte, prosím, a nechte nás zde samotné pracovat. Ve jménu božím, odejděte.“

V prosinci 1653 získal Oliver titul lorda protektora Anglie, Skotska a Irska. Zavedl v zemi vojenskou vládu.

V roce 1657 mu byla nabídnuta královská koruna. Tuto nabídku odmítl. Přijal nejvyšší moc v zemi s pravomocí jmenovat svého nástupce. Tak se stal dědičným monarchou.

Válku se Španělskem vyhrál a mohl tak z Anglie vytvořit světovou námořní mocnost. Bohužel nechal do správy země zasahovat vojsko a tím snížil bojeschopnost armády a klesla důvěra v zastupitelské sbory.

Po jeho smrti musel proto jeho syn Richard Cromwell jako nástupce abdikovat. Rok na to byla v zemi opět nastolena monarchie v čele s královským rodem Stuartů.

Oliver Cromwell zemřel 3. září 1658.

Oliver Cromwell

59 let, anglický panovník a diktátor