zavřít
Upravit životopis

Životopis

Pharamond, první král sálských franků vládl v letech 370 -430. Není však jisté, že existoval. Možná byl pouze legendární postavou. Mohl být synem, nebo zetěm Marcomera.

V roce 420 měl Pharamond vést svůj lid přes Rýn na západ a tak se oddělit od ripuárských franků, kteří obsadili oblast u Kolína nad Rýnem.

Pharamond si vzal za ženu jistou Argotu, se kterou měl syna Chlodiona, který otce stále následoval.

Pharamond se objevuje jako král Francie v pozdějších arthuriánských legendách.

Pharamond

král sálských franků