zavřít
Upravit životopis

Životopis

Řehoř I. Veliký, Říman, zastával funkci papeže v letech 590-604.

Jako první mnich – benediktýn byl zvolen papežem. Uspořádal finance, podporoval chudé, sjednal příměří s Langobardy za výkupné.

Řehoř I. vyslal misii do Anglie, která obrátila Anglosasy na víru. Byl velmi vzdělaným autorem mnoha spisů a jeden z nejvýznamnějších duchovních pastýřů.

Doba po Řehoři Velikém je nazývána věkem „ byzantského zajetí“, papežství totiž degradovalo do role přisluhovačů Východořímské říše. Nástupcům Řehořovým chyběla moudrost, rozhled a praktický rozum.

Papež Řehoř I. Veliký zemřel v roce 604. Po něm byl zvolen papežem Toskánec Sabinianus.