zavřít
Upravit životopis

Životopis

Řehoř VII.,vl. jm. Hildebrand ze Soany, narozen v Toskánsku,působil jako papež v letech 1073 -1085.

Tento papež byl velkou osobností a reformátorem. Jindřich IV. dal papeže sesadit povolnými biskupy. Papež ho nechal uvrhnout do klatby a zbavit hodnosti.

Německá šlechta se postavila proti císaři, který se musel odebrat rouchu kajícníka do Canossy a vykonat pokání. Později mu otrnulo a nechal zvolit vzdorokrálem Klementa III. v Brixenu, a táhl na Řím, který však dobyli a vyplenili Normani.

Papež byl nucen odejít s Normany do Salerna, kde v roce 1085 zemřel.

Řehoř VII.

papeĺž