zavřít
Upravit životopis

Životopis

Řehoř XII.,vl.jm. Angelo Corrario, vládl jako papež v letech 1406 -1415. V té době byl osmdesátiletým starcem.

Koncil v Pise sesadil v roce 1409 oba papeže. Novým papežem byl zvolen synodou Alexandr V. z Kréty. To mělo za následek, že byli papeži tři.

Po smrti Alexandra byl zvolen v roce 1410 Baldassar Cossa jako Jan XXIII., ten s císařem Zikmundem svolal koncil do Kostnice. Většina se přiklonila k rezignaci všech tří papežů. Jan uprchl do Schaffhausenu, koncil byl nadřazen nad papeže. Jan byl zadržen a přiveden zpět, uvězněn a až po čtyřech letech propuštěn za výkupné. V roce 1419 zemřel.

Řehoř XII. rezignoval a Benedikt byl prohlášen za sesazeného. Řehoř zemřel v roce 1417.

Řehoř XII.

papeĺž