Abdul Medžid, turecký sultán, byl synem Mohameda Alího, vládl v letech 1839-1861. Před jeho nástupem na trůn provedlo Turecko reformu armády. V roce 1839 vpadli Turci do Sýrie pod velením Hafíze paši. V bitvě u Nevinu byli Turci...

Životopis

Abdul Medžid, turecký sultán, byl synem Mohameda Alího, vládl v letech 1839-1861.
Před jeho nástupem na trůn provedlo Turecko reformu armády.

V roce 1839 vpadli Turci do Sýrie pod velením Hafíze paši. V bitvě u Nevinu byli Turci poraženi.

V roce 1840 podpořila Turky britská a rakouská flotila, která ostřelovala Bejrút a Akkru.

V roce 1841 byla uzavřena dohoda, podle které se Ibrahim stáhl ze Sýrie do Egypta a Egypťané vrátili Turkům jejich flotilu.

V letech 1853 -1856 se odehrála Krymská válka. Car Mikuláš I.chtěl využít vnitřní slabosti Turecka a ovládnout je. Jako bezprostřední záminka k válce posloužila ruskému carovi odmítnutí jeho žádosti, aby Porta uznala jurisdikci Ruska nad všemi příslušníky pravoslavné církve na veškeré území Turecka.

V červenci 1853 obsadilo ruské vojsko celé Moldavsko a Valašsko. V listopadu turecká armáda porazila Rusy u Kotenice a překročila Dunaj. Koncem listopadu zničil ruský admirál Nachimov turecké loďstvo pod vedením Osmana paši u Snope při pobřeží Malé Asie. Rusové poprvé použili dělostřelecké granáty, které napáchaly mezi tureckými plavidly spoušť.

Francie a Anglie nechtěly přijmout změnu v rovnováze sil na Balkánu a v březnu 1854 vyhlásily Rusku válku.

V roce 1856 byl uzavřen mír v Paříži. Turecko bylo přijato mezi evropské mocnosti a byla zaručena celistvost jeho území, muselo ale zaručit rovnoprávnost křesťanského obyvatelstva s obyvatelstvem muslimským.

Abdul Medžid zemřel v roce 1861 a na jeho místo nastoupil Abdul Azíz.