Upravit profil
Achazjáš, šestý král samostatného Judského království. Vládl v roce 842 př.Kr. Achazjáš z rodu Davidova se narodil jako syn krále Jórama a Atalji, dcery izraelského krále Achaba. Achazjáš přežil drancování Jeruzalému Araby za vlády jeho otce....

Životopis

Achazjáš, šestý král samostatného Judského království. Vládl v roce 842 př.Kr. Achazjáš z rodu Davidova se narodil jako syn krále Jórama a Atalji, dcery izraelského krále Achaba.

Achazjáš přežil drancování Jeruzalému Araby za vlády jeho otce. Na trůn se dostal ve dvaadvaceti letech. Matka mu vyjednala účast na tažení jeho strýce, severoizraelského krále Jórama.

Jórama bojoval proti aramejskému Chazaelovi, byl v tomto boji zraněn a uchýlil se do Jizraelu. Zde byl spolu s Achazjášem zabit izraelským vojevůdcem Jehúem.

Část judské královské rodiny byla vyvražděna.

Achazjášova matka se rozhodla vyhubit královské potomstvo a sama usednout na trůn. Novým králem se stal Atalja.