Alfons XIII. španělský král byl synem Alfonse XII. a Marie Kristiny Habsburské. Narodil se jako pohrobek až po smrti svého otce. Alfons XII. Vládl v letech 1886 -1931. Do roku 1902 za něho vládla jeho matka jako regentka. Alfons se v...

Životopis

Alfons XIII. španělský král byl synem Alfonse XII. a Marie Kristiny Habsburské.

Narodil se jako pohrobek až po smrti svého otce. Alfons XII. Vládl v letech 1886 -1931.

Do roku 1902 za něho vládla jeho matka jako regentka.

Alfons se v roce 1906 oženil s Viktorií Evženií Battenberskou.

Doba panování tohoto panovníka byla plná krizí, politických, ekonomických a sociálních. Probíhal rozpad kdysi tak obrovského španělského zámořského imperia.

José Martí inspiroval druhou kubánskou válku za nezávislost/ 1895 -1898 / do níž v roce 1898 vstoupily Spojené státy americké: přesto, že Španělsko vyslalo na Kubu 200.000 vojáků, bylo poraženo, právě tak jako na Filipínách, kde americká eskadra komodora Deweyho zničila španělské lodˇstvo pod velením admirála Montoja a Filipíny povstaly proti španělské koloniální nadvládě.

V roce 1923 došlo k politickému převratu a moci se chopil generál Primo de Rivera, aby údajně skoncoval se stavem anarchie. Vzorem tohoto diktátora byl zřejmě italský fašista Benito Mussolini.

Nakonec se proti diktatuře vytvořila široká opozice konzervativců, intelektuálů, regionalistů, i dělnického vedení: pád režimu urychlila těžká finanční světová krize z roku 1929, která na počátku roku 1929 dorazila do Španělska.

Král Alfons se nakonec přiklonil k opozici a Primo de Rivera byl nucen odstoupit, odešel do Paříže a zde za dva měsíce zemřel.

Po pádu diktatury následoval pád monarchie. Král Alfons abdikoval a opustil zemi. 14 dubna 1931 byla vyhlášena druhá španělská republika.