Alfons XII. španělský král byl synem Isabely II. Vládl v letech 1874 -1885. V roce 1874 byl Alfons prohlášen za krále. V roce 1876 bylo potlačeno povstání Karlistů a v roce 1877 povstání na Kubě. Král se snažil o řádnou a inteligentní...

Životopis

Alfons XII. španělský král byl synem Isabely II. Vládl v letech 1874 -1885.

V roce 1874 byl Alfons prohlášen za krále. V roce 1876 bylo potlačeno povstání Karlistů a v roce 1877 povstání na Kubě.

Král se snažil o řádnou a inteligentní správu země, které dává konstituci z roku 1876. Naráží však na četné překážky, jako jsou vzpoury a živelné pohromy, jako zemětřesení, povodně, a také epidemie cholery v roce 1885.

Od roku 1886 převzal vládu ve Španělsku jeho syn Alfons XIII.