zavřít
Upravit životopis

Životopis

Almoš, kmenový kníže Maďarů byl zakladatelem rodu Arpádovců. Vládl v letech 820 -895.

Tyto maďarské kmeny byly poraženy a vyhnány ze svého původního osídlení v té době Pečeněhy. Maďaři postoupili na území mezi řekami Dněstrem, Bugem a Prutem.

Za vlády slabého německého císaře Ludvíka Dítěte byla říše v krizi. Maďaři podnikali odvážné loupežné nájezdy do střední Evropy a v roce 907 porazili Ludvíka u Prešpurku / dnešní Bratislavy/ a své vpády rozšířili i na Švábsko, Duryňsko a Sasko.

Tyto vpády pokračovaly i po smrti Almoše v roce 895, za vlády jeho syna Arpáda.

Almoš

kníže