Anna Anglická

anglická královna

Narození:
6. února 1665
Úmrtí:
1. srpna 1714
Upravit profil
Anna Anglická se narodila v roce 1366, jako dcera Karla IV. V české náboženské historii 12. století vznikaly i mezi vzdálenými zeměmi souvislosti. Příkladem toho je sňatek Anny a anglického krále Richarda ll. V roce 1378 zaujaly Čechy a Anglie...

Životopis

Anna Anglická se narodila v roce 1366, jako dcera Karla IV.

V české náboženské historii 12. století vznikaly i mezi vzdálenými zeměmi souvislosti. Příkladem toho je sňatek Anny a anglického krále Richarda ll.

V roce 1378 zaujaly Čechy a Anglie shodné stanovisko k církevnímu rozkolu, ve kterém stanul proti papeži Urbanovi Vl., soupeř Kliment Vll. Češi a Angličané se spojili proti Klimentovi a Francii, která byla jeho hlavní oporou. Oba panovnické dvory věděly, že česko-anglický sňatek by byl výhodný pro obě strany.

Když byla svatební smlouva potvrzena, princezna Anna vycestovala v říjnu 1381 do nové anglické vlasti. Měsíc zůstala u strýce Václava Lucemburského. 20. ledna 1382 se Anna vdala za Richarda ll. a 22. ledna proběhla její korunovace.

Richardovi bylo jen patnáct let a Anně o osm měsíců více. Richard vynikal tělesnou krásou. I když jeho tvářička budila ženský dojem, byl to statečný mladík s pevnou vůlí.
Přestože byl tento sňatek uzavřen z politických důvodů, vzplanula mezi manželi velká láska. Richard Annu bezmezně miloval.

Oba byli shodných povah a totožných náboženských názorů, silně ovlivněni vzestupným proudem národního písemnictví. Mladá anglická královna přinesla na anglický dvůr českou módu, kterou místní dámy ihned kopírovaly.

Atmosféra tehdejší Anglie byla napjatá – jev velice podobný i Čechám. Anglie však byla zemí s vyzrálejšími poměry, hlavně v náboženské a sociální oblasti.

V roce 1381. před Anniným příchodem, Anglie napětím praskala ve švech. Mladý Richard spolu s revolučním vůdcem Waltem Tylerem dokázal, jakou energii a rozhodnost v kritické době v sobě skrývá. Co se týká politiky byly na tom Čechy s Václavem IV. a Anglie s Richardem ll., velmi podobně. Tehdejší Čechy s dvojím zajetím krále Václava, bylo možné srovnávat s odbojnými názory Richardových strýců i bratranců, spojujících se s mocnými lordy, se kterými splývali v jednu nebezpečnou sílu.

Bylo na pováženou, že v Anglii v roce 1377 vstoupil na trůn jedenáctiletý Richard, v Čechách v roce 1378 sedmnáctiletý Václav a ve Francii v roce 1380 dvanáctiletý Karel VI. To se také projevilo na jejich panování. Karel Vl. vedl bezuzdý život, Václav IV. a Richard ll. oplývali přílišným sebevědomím. V době působení těchto mladých králů, byla v Čechách i v Anglii průvodním jevem velká moc královských oblíbenců a jejich zneužívaní.

Richard měl velké sklony k marnotratné okázalosti, neohlížel se na stav královské pokladny. Rozhodně nešetřil na své ženě, kterou tolik miloval. Dostávala desetinu královských ročních důchodů – čtyři tisíce pět set liber sterlinků a Richard jí věnoval několik zámků.

Anna měla opravdu bohatý šatník s několika vzácnými kožichy. V kuchyni anglického dvora bylo zaměstnáno tři sta osob. Díky tomuto rozhazování a velkým válečným výdajům, se král velmi zadlužil.

V roce 1386 hrozilo Richardovi sesazení z trůnu a dokonce byl v nebezpečí života. Byl nucen přijmout na jeden rok dvanáctičlenný výbor, který měl sjednat nápravu veřejných řádů. V květnu 1389 zaujal král opět své místo. Anna po celou dobu stála věrně po jeho boku.
Anna Anglická zemřela 1.srpna 1714 na následky moru v Zámku Shene. Bylo jí pouhých dvacet osm let.