Anna Lucemburská

anglická královna, česká princezna

Narození:
11. května 1366
Úmrtí:
7. června 1394
Anna Lucemburská známější spíše jako Česká byla dcerou českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty (Elišky) Pomořanské. Byla první manželkou Richarda II. Plantageneta a anglickou královnou. Byla nevlastní...

Životopis

Anna Lucemburská známější spíše jako Česká byla dcerou českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty (Elišky) Pomořanské. Byla první manželkou Richarda II. Plantageneta a anglickou královnou. Byla nevlastní sestrou českého a římskoněmeckého krále Václava IV. a sestrou císaře Zikmunda Lucemburského.

Už jako pětiletou zasnoubil Annu její otec s Albrechtem z Wittelsbachu, synem bavorského vévody. Brzy poté jí ovšem za manžela vybral syna markraběte míšeňského a lantkraběte duryňského Fridricha.(Fridrich byl potenciálním držitelem kurfiřtského hlasu při volbě císaře). I z tohoto plánu sešlo. Nakonec si král dal za záměr provdat Annu za budoucího anglického krále Richarda II. Karel IV. však zemřel ještě než ke sňatku došlo.

Jeho nástupce, český král Václav IV., však v otcově záměru pokračoval. České poselstvo vedené kardinálem Pileusem de Pratou mělo u anglického dvora úkol provdat Annu a především uzavřít politický svazek mezi Václavem IV. a Richardem II. Teprve v říjnu 1381 se vydala Anna s početným doprovodem do své nové vlasti. Francouzi ji málem do Anglie nepustili, ale volnou cestu jí zajistil nevlastní strýc Václav Český. V prosinci dorazila do Calais, které bylo tehdy anglickým územím. Zde ji přivítal králův nevlastní bratr John Holland. Po příjezdu do Anglie se Anny ujal králův strýc Jan z Gentu, vévoda z Lancasteru. Svého manžela spatřila poprvé 18. 1. 1382 v Londýně. 20. 1. 1382 se konala svatba a 22. 1. 1382 byla Anna korunována jako anglická královna.

Údajně spokojené manželství trvalo dvanáct let. Královna nebyla původně mezi kronikáři příliš v oblibě, ale jsou důkazy o tom, že ve své době byla daleko oblíbenější. Byla známá jako velmi vlídná žena, Angličané ji měli rádi. Zajímala se o prominutí trestů poddaných (například účastníků revolty roku 1381. Anně se nepodařilo splnit tradiční ženskou povinnost tehdejší doby - nedala Richardovi potomka. ejí přezdívka "Good Queen Anne" ostatně naznačuje, že bezdětnost pro její oblibu příliš důležitá nebyla. Hrob „dobré královny Anny“ v londýnském Westminsteru je dodnes poutním místem.