Anwar Sadat

politik, prezident

Hodnocení na Kinobox.cz: ?
Narození:
25. prosince 1918
Úmrtí:
6. října 1981, důvod: vražda
Anvar as-Sádát byl egyptský prezident. Život Narodil se v roce 1918 do chudé rodiny mezi svých dalších dvanáct sourozenců. Jeho otec byl Egypťan, matka měla Súdánský původ. Roku 1938 dostudoval vojenskou akademii v Káhiře. Za druhé světové...

Životopis

Anvar as-Sádát byl egyptský prezident.

Život
Narodil se v roce 1918 do chudé rodiny mezi svých dalších dvanáct sourozenců. Jeho otec byl Egypťan, matka měla Súdánský původ. Roku 1938 dostudoval vojenskou akademii v Káhiře. Za druhé světové války byl krátce vězněn Brity. V roce 1952 se podílel na svržení krále Farúka I (tzv. Egyptské revoluci). Sádát byl dvakrát ženatý.

V čele Egypta
V roce 1964 si jej zvolil tehdejší preziden Gamal Abdel Nasser za svého viceprezidenta a o šest let později se Sádát stal egyptským prezidentem. Mimo to byl v letech 1973-1974 a 1980-1981 předsedou vlády.

Za jeho funkčního období musel řešit mj. například Jomkipurskou válku a následný první ropný šok. Roku 1977 přijal jednání (z iniciativy Spojených států) ohledně mírového řešení sváru s Izraelem. O rok později Sádát podepsal Dohod z Camp David, jež vedly k Egyptsko-izraelské mírové smlouvě. Za to získal, společně s izraelským premiérem Beginem, Nobelovu cenu míru.

Další událost za jeho prezidentského období, Íránskou revoluci, vnímal velmi negativně; na otázku, je-li s jejím průběhem nespokojen, řekl: „Více než nespokojen – to je vskutku hanebné.“ a „Nazývat ji 'islámskou' je zločin.“ A to přesto, že sám sebe považoval za hluboce věřícího muslima.

Egypt za Sádátova funkčního období byl otevřený Západu a vítal svůj (do té doby bezprecedentní) komerční rozvoj přílivem západního kapitálu. Očima některých fundamentalistických muslimů (Ayman al-Zawahiri) byl ale viděn jako zrádce všeho, co hlásá islám, a díky údajnému úzkému styku se západními finančními elitami zkorumpovaný a nedůstojný vůdce. Dne 6. října 1981 byl na as-Sádáta spáchán úspěšný atentát. Jeho vraždu zorganizoval Khaled Islambouli.

Za svůj život napsal pět knížek, např. o Egytské revoluci z roku 1954 nebo své bibliografie. V roce 2001 byl o něm v Egyptě uveden film Ayam El-Sadat (Dny El-Sádáta).