zavřít
Upravit životopis

Životopis

August II. Silný, saský kurfiřt a polský král se narodil v roce 1670. Pocházel z rodu Wettinů, byl synem Jana Jiřího III. Saského.

Saským kurfiřtem byl v letech 1697 -1706 a polským králem 1709 -1733.
V roce 1700 se oženil s Kristinou Eberhardinou Braniborskou, později v roce 1727 s Aurou von Konigsmarck.

Své příjmení dostal August pro svou silnou fyzickou konstrukci. Byl inteligentním vladařem, nadaným diplomatem, prostopášníkem a jako vojevůdce byl spolubojovníkem Jana Sibirského za války proti Turkům jako nejvyšší velitel císařských vojsk. Byl zvolen polským králem, když přestoupil ke katolíkům – část šlechty však volila francouzského knížete Ludvíka de Conti, ale později se od něj odvrátila.

V roce 1699 uzavřel August mír s Turky v Karlovicích, zapletl se do severské války se Švédskem: švédský král Karel XII. ho porazil, obsadil Polsko včetně Varšavy a Krakova a dosadil na polský trůn Stanislava Lesczyňského.

Po porážce Karla XII. Petrem Velikým se August vrátil na polský trůn. Těžko však zvládal rozpory s polskou šlechtou. V Sasku byl August považován za absolutistického panovníka.

August II. byl znám svým smyslem pro nádherné věci. Z Drážďan učinil jedno z hlavních kulturních center.

Tento panovník měl řadu nemanželských dětí, nejznámějším levobočkem byl pozdější francouzský maršál Maurice de Saxe.

August II. Silný zemřel v roce 1733.