zavřít
Upravit životopis

Životopis

Uherská a česká královna, římská císařovna Barbora Celská se narodila přibližně mezi rokem 1390 až 95. Traduje se, že byla velmi krásná, ale prostopášná s velkou touhou po moci.

Období vlády – od 1433 císařovna, od 11.2.1437 česká a uherská královna, dynastie Lucemburků.

V roce 1408 se provdala za o dvaadvacet let staršího Zikmunda. Byla obviněna z nevěry a na dva roky vykázána z vlasti / 1427/. Poté se s ní Zikmund smířil a tak se mohla Barbora stát spolu s ním v roce 1433 císařovnou. 11.2.1437 byli oba korunováni v chrámu sv. Víta, jako král a královna české země.

Rok na to Zikmund prchal z Čech, chtěl se vyhnout politickým ambicím Barbory a jejího bratra Oldřicha Selského. Ti bojovali proti nástupu Albrechta Habsburského. Po útěku z Čech Zikmund zemřel.

Po jeho smrti rozpoutala Barbora intriky a boje, ve snaze získat vládu v Čechách, Rakousích, Polsku i v Uhrách. Jejím protivníkem byla dcera Alžběta Lucemburská, která velmi dobře manipulovala se svým mužem Albrechtem Habsburským.

Barboře se nevedlo, a tak byla nucena se vrátit v roce 1441 do Čech. Nastěhovala se na statek v Mělníku. Stala se spojencem Hynka Ptáčka z Pirkštejna. Nikdy však nedosáhla většího politického vlivu. Věnovala se alchymii, a to především té podvodné.

Barbora Selská zemřela zbavena svých politických ambicí 11.7.1451 v Mělníku. Neměla jako panovnice příliš úspěchů.

Barbora Celská

císařovna, česká a uherská královna