Batú

mongolský princ

Upravit profil
Batú, mongolský princ, byl synem Džučiho, nejstaršího syna Čingischána. Čingischán chtěl dobýt svět až na západ. V roce 1227 ale zemřel a na jeho místo nastoupil jeho syn Ogataj, který se stal druhým Velkým chánem všech Mongolů. Ten se rozhodl...

Životopis

Batú, mongolský princ, byl synem Džučiho, nejstaršího syna Čingischána.

Čingischán chtěl dobýt svět až na západ. V roce 1227 ale zemřel a na jeho místo nastoupil jeho syn Ogataj, který se stal druhým Velkým chánem všech Mongolů. Ten se rozhodl pro další tažení na západ.

Velitelem armády byl zvolen Batú. Armáda byla složena převážně z tatarských kmenů. Mongolové tvořili jen malou část vojska a zastávali především velitelské funkce.

V roce 1236 vpadl Batú do Evropy. Střetl se s volžskými Bulhary a místními Kipčáky, které porazil. Poté dobyl Rjazaň, Kolomnu, Moskvu a Vladimír ( knížecí sídlo).

Kníže Juraj Vsevolodovič vytáhl proti Batúovi, ale byl poražen. Následovalo další dobývání ruských měst, téměř všechna podlehla. Město Smolensk se zavázalo k placení tributů Mongolům a tím se vyhnulo zničení. Díky kruté zimě byla ušetřeno i měst Krym. Batúova vojska pronikla dále na Ukrajinu a vyplenila Černigov a také Kyev a Halič.

Do Evropy vycestovali zvědové, aby zmapovali situaci v Uherském a polském království a ve Svaté říši římské. Mongolové chtěli předejít vzniku koalice nejednotných evropských panovníků.

Batú rozdělil armádu do tří vojsk. První vpadlo v roce 1241 do Polska a dobylo Sadoměř a Krakov. Slezský kníže Jindřich II. Pobožný vyrazil proti Mongolům. Jeho armáda byla poražena a on padl.

Druhá armáda se dostala až přes Transylvánii a Batú s hlavním vojskem mířil na Pěšť. Béla IV. Uherský odmítl Batúovi poslušnost a vyrazil proti němu 11. března 1241 na řece Slané. Uhrové byli poraženi. Béla uprchl do Dalmácie. Mongolové dále dobyli Pešť a Ostřihom.

Batú dále plánoval vpád do Svaté říše římské. To mu ale překazila smrt Velkého chána Otkaje v prosinci 1241. Batú tak musel zanechat příprav na tažení a vydal se na rozkaz do mongolského Karakoruma. Otkajova smrt tak zachránila celou Evropu od tvrdého nájezdu.

Batú plánoval další vpád na západ, ale v roce 1255 zemřel. Ještě před svou smrtí založil chanát Zlatá Hora s hlavním městem Saraj – Batu na Volze. Vládci Zlaté Hory později ovládli velké území dolního Povolží, severní Kavkaz, jihoruské stepi a velkou část Střední Asie.