zavřít
Upravit životopis

Životopis

Český kníže Boleslav I. zvaný Ukrutný ( 915 – 15. července 972) byl český kníže v letech 935–967/972, se narodil jako druhorozený syn českého knížete Vratislava l. a Drahomíry, mladší bratr sv. Václava.

V mládí si postavil hrad nazvaný po něm Boleslav. Byl velice ambiciózní a nesouhlasil se způsobem vlády svého bratra Václava, kterého proto nechal na svém hradě zavraždit. Obsadil Pražský hrad a vyhnal Václavovi kněží, důvěrníky, rádce a snad i rodinu. Na druhou stranu právě Boleslav nechal přenést Václavovo tělo do Prahy do kostela sv. Víta.
Boleslav je považován za jednoho z nejúspěšnějších panovníků. Vydobyl si posílení panovnické moci a vybudoval pokročilejší typ státu. Za jeho vlády byla vytvořena hradské soustava, která byla oporou knížecí zprávy.

Boleslav rozšířil území přemyslovského státu o Moravu a Krakov. Své sídlo na Pražském hradě nechal nově vybudovat z kamene.Byl první český kníže, který dal razit stříbrné mince – denáry. Zavedl „daň z míru“ – pevný poplatek jemu odváděný.

V roce 950 začal císař Ota l. s obléháním boleslavského hradu a obnovil lenní závislost českého knížete. Boleslav se v roce 995 bitvy na Lechu, kde bojoval na Otově straně.
Během své vlády se snažil založit biskupství v Praze. Jeho dcera Mlada o tom vyjednávala v Římě a měla uvést do Čech benediktinský řád. Toho se však Boleslav nedožil.

Kníže Boleslav měl za manželku pravděpodobně Biagotu a s ní děti: Doubravku, Boleslava, Strachkvase/ Kristiána/, Marii/ Mladu/