zavřít
Upravit životopis

Životopis

Břetislav lll. (Jindřich Břetislav), pražský biskup a český kníže, byl synem Jindřicha / bratra Vladislava II./ a Markéty. Patřil do dynastie Přemyslovců.
Vystudoval v Paříži vysoké školy. V Čechách byl vysvěcen na jáhna a stal se vyšehradským proboštem.

25.3.1182 byl svatovítskou kapitulou zvolen pražským biskupem. Snažil se o církevní emancipaci, o osvobození duchovních od daní. Kníže Bedřich toto odmítl. Proto Jindřich Břetislav odešel k císaři Fridrichu Barbarossovi.

V roce 1187 prohlásil říšský sněm, že se pražský biskup stává knížetem a podléhá pouze císaři. Biskupské statky byly vyňaty z pravomoci českého knížete.
Když Konrád Ota zemřel, na jeho místo nastoupil Vláclava II.Břetislav chtěl ale toto místo obsadit Přemyslem I. Ten ale císaři neplatil slíbené stříbro. Břetislav odcestoval do Španělska. V Německu byl ale zatčen a uvězněn na deset měsíců jako zástava za Přemyslovi dluhy vůči císaři.

V roce 1193 dostal Břetislav od Jindřicha Vl. Čechy v léno. Přemysl byl zbaven knížecího titulu. Poprvé a naposledy se v Čechách stal knížetem biskup.

V roce 1194 nechal Břetislav zplenit Míšeň. Na další rok plánoval s Jindřichem Vl. křížovou výpravu. Pro stálý odklad se jí ale už nemocný kníže namohl zúčastnit.

Papežský legát Petr z Kapue navštívil v roce 1197 Prahu a zjistil, že Břetislav své zemi vládl špatně, nebyl dobrým knížetem. Ke světské hodnosti ho dohnala pouze ctižádost, nikoli přesvědčení.

Břetislav se nechal odvézt z Prahy do Chebu, aby nebyl přítomen Přemyslova tažení na Prahu. V Chebu v polovině června 1197 zemřel. Jeho ostatky byly uloženy v doksanském klášterním chrámu vedle jeho matky.

Břetislav III.

pražský biskup a český kníže