Dimitruj Zvonimir, chorvatský král, vládl v letech 1075 -1089. Dimitrij se zmocnil trůnu a když došlo k domácím rozbrojům a nepokojům, většina šlechty ho za panovníka nechtěla uznat, hledal pomoc v sousedních Uhrách, kde panoval Ladislav...

Životopis

Dimitruj Zvonimir, chorvatský král, vládl v letech 1075 -1089.

Dimitrij se zmocnil trůnu a když došlo k domácím rozbrojům a nepokojům, většina šlechty ho za panovníka nechtěla uznat, hledal pomoc v sousedních Uhrách, kde panoval Ladislav Svatý. Sestru tohoto panovníka měl Dimitrij za manželku.

Zvonimir se prohlásil vazalem papežské kurie a přestoupil na římskokatolickou víru. Za to získal velké uznání: v roce 1076 byl korunován papežským legátem z pověření papeže Řehoře VII.,chorvatským králem.

Na zemském sněmu byl neoblíbený Zvonimir v roce 1089 zavražděn.