zavřít
Upravit životopis

Životopis

Emma byla s největší pravděpodobností burgundského původu a jejím otcem byl král Konrád.

Emma se provdala za Boleslava ll., který byl panovníkem velké české říše v polovině 10. století, značně rozsáhlé a významné. I když byl Boleslav „pouhým“ vévodou, vyrovnal se svým postavením a mocí své ženě.

Emma byla díky svému královskému původu značně sebevědomá. Boleslav ji velmi obdivoval. Na svém hradě na Mělníku dávala Emma razit vlastní denáry, shodné s vévodkyní, ale i se svým jménem. To dává tušit její významné postavení. Stala se druhou z českých žen / první byla Biagota, žena Boleslava l./, jejíž jméno je v opisu české mince. Mince, které nechávala razit byly zdobeny pouze jejím jménem, jméno jejího chotě zde nebylo.

Emma byla na svého muže hrdá, děti jí ale radost nedělaly. Všichni trpěly nedostatkem cti a lidskosti. Po smrti jejího manžela / 999/, vyhnal syn Boleslav lll. Svou matku a bratry Jaromíra s Oldřichem, ze země. Emma se uchýlila na bavorský vévodský dvůr, ke své příbuzné Gisele Bavorské. Zde byla vlídně přivítána. Docházely k ní zprávy o Boleslavových zločinech, když na hostině pobil pozvané hosty, o jeho zajetí a uvěznění Boleslavem Chrabrým a o dobytí Čech tímto polským knížetem.

V této době už ji netěšila ražba mincí. Trpěla starostmi o udržení vlastních dětí v dědictví po muži. Lákalo ji šero kostela a klid tiché komnaty.

Emma dala rozkaz ke zhotovení vzácného wolffenbuttelského kodexu, který byl před rokem 1006 napsán a vymalován v některém českém, nebo německém klášteře.

Královna Emma byla ženou sebevědomou, ušlechtilou a vzdělanou. Byla však nešťastnou matkou, jejíž děti nepodědily ani otcovu velikost a ani její hrdost a ušlechtilost.

Emma zemřela asi v roce 1005 nebo 1006.

Emma

královna