Gustav II. Adolf

král

Narození:
19. listopadu 1594
Úmrtí:
16. listopadu 1632
Upravit profil
Gustav II. Adolf, švédský král, se narodil 19.11.1594. Byl synem Karla IX. A Kristiny Holštýnské. Tento panovník byl zakladatelem švédské slávy a tvůrcem Švédska jako evropské velmoci. Jeho otec oslavil narození tohoto dědice trůnu...

Životopis

Gustav II. Adolf, švédský král, se narodil 19.11.1594. Byl synem Karla IX. A Kristiny Holštýnské. Tento panovník byl zakladatelem švédské slávy a tvůrcem Švédska jako evropské velmoci.

Jeho otec oslavil narození tohoto dědice trůnu znovuzřízením univerzity v Uppsale, která se stala slavnou.

Gustavova matka byla proslulá svou učeností a Gustavu Adolfovi se dostalo znamenité výchovy. Jeho vychovatelem byl učenec Jan Skytte, pozdější přítel Jana Amose Komenského.

Gustav hovořil šesti jazyky, byl velmi inteligentní a bystrý, miloval hudbu, výborně hrál na loutnu, byl zdvořilý a dobrosrdečný.

Vlády se Gustav ujal ve svých sedmnácti letech. Vládl v letech 1611 -1632. Byl přesvědčený protestant.

Ihned po svém nástupu na trůn začal Gustav s rozsáhlými reformami, zakládal nová města, podporoval průmysl a obchod, zval do země kvalifikované odborníky bez ohledu na národnost a náboženství, dal zřídit obchodní společnosti a upravil berní systém.

Při prosazování svých nápadů si počínal nepromyšleně a dopouštěl se při tom i násilí. Říkalo se o něm, že připomínal Petra Velikého.

I přes to blahobyt země za jeho vlády vzrůstal. Problém byl v tom, že rostoucí příjmy Gustav utrácel za vojenství a války.

V roce 1630 se Gustav rozhodl, že zachrání protestantskou víru. 25.5.1630 pronesl před stavy strhující projev, že věří ve Francii, která mu poskytne pomoc. 9. června vyplul s vojskem ze Švédska a už se sem nikdy nevrátil.

Gustav Adolf byl výborným vojevůdcem a měl skvělé generály. Jen peněz se mu pořád nedostávalo, proto povolil plenění a odírání obyvatelstva v Německu. Nakonec Francie svolila, že mu bude přispívat ročně čtyřmi sty tisíci tolarů na válku proti císaři.

Gustav byl zabit při boji s císařským vojskem 16.11.1632. Jakmile se Švédové dověděli o smrti svého milovaného krále, chtěli se pomstít. Podařilo se jim zahnat císařské vojsko. Fridrich Falcký, někdejší český král, po zprávě o smrti přítele Gustava Adolfa onemocněl a zemřel.

Po smrti Gustava Adolfa byla ve Švédsku ustavena poručnická vláda ve jménu nezletilé královny dcery Kristiny.