Královna Hatšepsut se narodila v roce 1504 př.n.l. jako dcera faraona Thutmosa l. a Ahmesy. I když v Egyptě platilo mužské následnictví trůnu, stala se Hatšepsut faraónovou spoluvládkyní a nástupkyní. První egyptská faraonka byla vzdělávána...

Životopis

Královna Hatšepsut se narodila v roce 1504 př.n.l. jako dcera faraona Thutmosa l. a Ahmesy.

I když v Egyptě platilo mužské následnictví trůnu, stala se Hatšepsut faraónovou spoluvládkyní a nástupkyní.

První egyptská faraonka byla vzdělávána jako muž a také tak korunována. Jak bylo tehdy zvykem, vdala se za svého nevlastního bratra Thumosa ll., který ale brzy zemřel. Jeho syn zplozený s vedlejší manželkou nepanovnického původu, byl Thutmose lll.

Hatšepsut, která se stala panovnicí díky svému otci, panovala nad Egyptem Dvacet let sama, dokud se Thutmosemu lll. nepodařilo ovládnou moc.

Hatšepsut vládla mírumilovně, přinesla zemi blaho a rozkvět, podporovala obchod a umění, vypravovala expedice k Sinaji. Její oblíbenec kancléř a architekt Senenmút, zbudoval nádherný chrám boha Amóna v Dér el-Bahrí u Théb. Hatšepsut je zde všude představována jako faraonka s připevněným vousem – symbolem důstojnosti.
Není jasné, jak Hatšepsut zemřela – Thutmose lll. ji prý nutil, aby se otrávila. Nenáviděl ji natolik, že nechal zničit všechna její dostupná zpodobení.

Královna Hatšepsut zemřela v roce 1483 př.n.l.