zavřít
Upravit životopis

Životopis

Isabela II., španělská královna se narodila v roce 1830.Vládla v letech 1833 -1868.

Už jako tříletá nastoupila vládu. Do doby její plnoletosti ji zastupovala její matka Marie Kristina Neapolská.

V roce 1853 byla Isabela prohlášena za plnoletou a ujala se vlády. Španělsko se octlo pod francouzským vlivem, ústava byla přizpůsobena francouzské . Isabela byla zasnoubena se slabomyslným Františkem Asízem Bourbonským. Její sestra Marie Louisa byla zaslíbena vévodovi z Monpensier, synovi Ludvíka Filipa.

Isabela se se svým manželem rozešla a stýkala se s velkou řadou milenců. Exkrálovna Marie Kristina Neapolská byla dvakrát vykázána ze země, která se stala místem stranických bojů, povstání a revolt, anarchie a despotismu.

Od roku 1861 se v zemi rozvíjel textilní průmysl / v Katalánii/ a metalurgický a strojírenský / v Saturii a Baskicku/, začaly vznikat železniční tratě. Nespokojenost s vládou narůstala a vyústila v povstání v roce 1868.

Královnino vojsko bylo poraženo, Madrid padl a Isabela uprchla do Francie, kde abdikovala ve prospěch svého syna Alfonse XII. Španělským králem byl ale nakonec zvolen Amadeus I.

Isabela II.

královna