Jiří IV., král Velké Británie a Irska, vládl v letech 1820 -1830. Jako regent vládl Jiří už od roku 1811. Byl velmi neoblíbený pro svoji arogantní povahu a nezřízený soukromý život a také pro konzervativní politické zaměření. Projevy...

Životopis

Jiří IV., král Velké Británie a Irska, vládl v letech 1820 -1830.

Jako regent vládl Jiří už od roku 1811. Byl velmi neoblíbený pro svoji arogantní povahu a nezřízený soukromý život a také pro konzervativní politické zaměření. Projevy nespokojenosti byly však brutálně potlačovány.

V roce 1821 spáchal sebevraždu Castelreagh, který stál v čele vlády a byl lidem nenáviděný. Na jeho místo nastoupil oblíbený a čestný Georgie Canning, který se zasazoval o emancipaci irských katolíků, o zrušení obilních zákonů a o lepší postavení otroků v koloniích. V roce 1827 zemřel a do čela konzervativní vlády se dostal národní hrdina, samolibý konzervativec vévoda Wellington. Ten podporoval absolutistické snahy, ale vlivem ministra vnitra Roberta Peela ml. Byl zrušen testact a povolena volitelnost katolíků do parlamentu.

Král Jiří IV. zemřel v roce 1830.