Karel VI.

císař římský, král uherský a arcivévoda rakouský

Narození:
1. října 1685
Úmrtí:
20. října 1740
Upravit profil
Karel VI., nejmladší syn císaře Leopolda I. a jeho manželky Eleonory Falcko-Neuburské. Po smrti svého bratra Josefa I. se stal: - císař svaté říše římské (1711–1740), - jako Karel II. král český a arcivévoda rakouský (1711–1740) - jako...

Životopis

Karel VI., nejmladší syn císaře Leopolda I. a jeho manželky Eleonory Falcko-Neuburské. Po smrti svého bratra Josefa I. se stal:
- císař svaté říše římské (1711–1740),
- jako Karel II. král český a arcivévoda rakouský (1711–1740)
- jako Karel III. král uherský (1711–1740).

Jeho dědičkou se stala na základě pragmatické sankce jeho dcera Marie Terezie.

Nápis na sarkofágu Karla VI. v kapucínském klášteře (Císařské kryptě) ve Vídni. Zní :
Věnováno věčné památce. Nevýslovná bolest oživuje posvátný popel zbožňovaného nejjasnějšího císaře Karla VI., který velmi šťastně a plně, se stálostí a statečností Rakušana a nejen v těchto dvou, nýbrž ve všech heroických cnostech byl zcela dokonalým a zdatným císařem, který i v hrobě žije, abys věděl, poutníče, že majestát ani pohřben nikdy nezanikne.
Všeobecnému blahu propůjčen léta Krista, našeho Pána 1685, 1. října, nebeské vlasti vrácen roku 1740, 20. října, nemohl zanechat znamenitější památku nežli obraz cnosti, moudrosti a zbožnosti, Marii Terezii, císařovnu spravedlnosti a vládkyni dobroty, okrasu, vzor a řád. Žil 55 let, 19 dní a 8 hodin.

Potomci
Karel se oženil 1. srpna 1708 v Barceloně s princeznou Alžbětou Kristýnou, dcerou vévody Ludvíka Rudolfa Brunšvicko-Wolfenbüttelským a jeho manželky princezny Kristýny Luisy Öttingenské. Z tohoto manželství se narodili:
- Leopold Jan (*/† 1716), arcivévoda
- Marie Terezie (1717 - 1780) ∞ 1736 František I. Štěpán Lotrinský
- Marie Anna (1718 - 1744) ∞ 1744 vévoda Karel Alexandr Lotrinský
- Marie Amália (1724 - 1730), arcivévodkyně

Karlem VI. vymřela Habsburská dynastie po meči, následuje dynastie Habsbursko-Lotrinská.