Karel Smělý

burgundský, brabantský, lucemburský, geldernský vévoda

Narození:
10. listopadu 1433
Úmrtí:
5. ledna 1477
Upravit profil
Karel Smělý, burgundský, brabantský, lucemburský a geldernský vévoda, se narodil 10. listopadu 1433 v Dijonu. Byl synem Filipa III. Dobrého a Isabely Aragonské. Karel si kladl za cíl vytvořit z Burgundska a svých dalších území samostatné...

Životopis

Karel Smělý, burgundský, brabantský, lucemburský a geldernský vévoda, se narodil 10. listopadu 1433 v Dijonu. Byl synem Filipa III. Dobrého a Isabely Aragonské.

Karel si kladl za cíl vytvořit z Burgundska a svých dalších území samostatné království, které by nebylo podřízeno Francii. Utvořil proto koalici s Anglií proti francouzskému králi Ludvíkovi XI.

Karel Smělý se třikrát oženil. Poprvé s Kateřinou Francouzskou, dcerou Karla VII., poté s Isabelou Bourbonskou, dcerou vévody Karla I. Bourbonského, se kterou měl dceru Marii Burgundskou. Protože se Karel nechtěl vzdát naděje na mužského potomka, oženil se potřetí , a to se sestrou anglického krále Eduarda IV., Markétou z Yorku. Manželství ale zůstal bezdětné.

Karel rozpoutal válku proti Ludvíkovým spojencům Švýcarům s cílem rozšířit svá území. Dobyl a získal město Nancy, ale později byl Švýcary poražen a město o město opět přišel. Nevzdal se a znovu utvořil vojsko k dobytí Nancy. 5. ledna 1477 zde zemřel v boji, který rozpoutal z důvodu udržení obsazeného Lotrinského vévodství.
Jeho dcera Marie se stala burgundskou vévodkyní a provdala se za císařova syna Maxmiliána Habsburského. Tento sňatek byl už předem domluven.

Oba manželé Marie a Maxmilián museli bránit právo na burgundské dědictví proti nárokům francouzského krále Ludvíka XI. Všechny Karlovy državy se ubránit nepodařilo. Marie brzy zemřela, burgundské vévodství připadlo Francii a nizozemské provincie Habsburkům.

Marie a Maxmilián měli dvě děti : Filipa I. Sličného, který se oženil s psychicky nemocnou Janou Kastilskou, řečenou Šílenou a Markétu Rakouskou, budoucí regentku španělského nizozemí.