zavřít
Upravit životopis

Životopis

Kazimír I. Obnovitel, polský kníže, se narodil v roce 1016 jako syn Měška II.
Lamberta.

Vládl v letech 1034 -1058. Jeho ženou se stala kyjevská princezna Dobroněha.

V Polsku se v té době pokoušeli o návrat pohanství, a Kazimír se musel ještě za otcova života v roce 1032 uchýlit se svou matkou Rochetou do Německa.

V letech 1038 -1039 zpustošil český kníže Břetislav I.západní část Velkopolska s Hnězdnem. Odnesl odtud ostatky sv. Vojtěcha do Prahy.

Postupně se dařilo schopnému knížeti Kazimírovi obnovit s německou pomocí polský stát. Své hlavní sídlo přenesl do Krakova. Připojil k Polsku Mazovsko a Slezsko zavázal se Čechům platit poplatek za Slezsko, posílil vliv křesťanství, obnovil rozvrácené arcibiskupství hnězdenské.

Kazimírova sestra Gertruda byla provdána za kyjevského knížete Izjaslava, druhá – neznámého jména – za uherského krále Bélu I.

Polský kníže Kazimír I. Obnovitel zemřel v roce 1058.