zavřít
Upravit životopis

Životopis

Konstantin IX. Monomachos,byzantský císař, byl velmi oblíbeným panovníkem, i když se zpočátku zdál marnotratným. Vládl v letech 1042 -1055.

Nebyl pyšný, byl přátelský, laskavý a nebyl mstivý. Nebyl příliš vzdělaný, ale vzdělaných lidí si vážil a zval je ke svému dvoru.

Císařovnou se stala krásná Zoe.

Konstantinovou milenkou byla neteř jeho zemřelé ženy z rodu Sklerů, která ho doprovázela do vyhnanství a také ke dvoru, když se stal císařem.

Císařovna Zoe už byla nad věcí a dala souhlas k soužití se svou neteří. K velkému zármutku císaře neteř brzy zemřela.

Císař čelil ohrožení ze strany barbarů i ze strany domácích rebelů. Musel čelit povstání Rusů i povstání svého bratrance Tornikia, který byl za tento útok oslepen.

V roce 1050 zemřela císařovna Zoe a císař velmi truchlil. To brzy přebolelo a Konstantin se opět oddával světským radostem.

Při koupání nastydl a dostal zápal plic. Zemřel po dvanácti letech vlády v roce 1055. Na trůn nastoupila císařovna Theodora.