Leopold I.

český a uherský král, římský císař

Narození:
9. června 1640
Úmrtí:
5. května 1705
Upravit profil
Římský císař, český a uherský kál Leopold l. se narodil 9.6.1640, jako čtvrtý syn císaře a krále Ferdinanda III. a jeho první ženy Marie Anny Španělské. Patřil do dynastie Habsburků. Otcovým nástupcem se měl stát nejstarší syn Ferdinand IV....

Životopis

Římský císař, český a uherský kál Leopold l. se narodil 9.6.1640, jako čtvrtý syn císaře a krále Ferdinanda III. a jeho první ženy Marie Anny Španělské. Patřil do dynastie Habsburků.

Otcovým nástupcem se měl stát nejstarší syn Ferdinand IV. Další dva starší bratři Filip August a Maxmilián Tomáš, zemřeli ještě před narozením Leopolda.
Otec Leopoldovi určil duchovní dráhu. V roce 1654 jeho bratr Ferdinand náhle zemřel a on se stal budoucím panovníkem. 27.6.1655 byl korunován uherským králem a 14.9.1656, králem českým. Otec chtěl Leopoldovi zajistit také císařskou korunu. Proti tomu se ale postavila Francie. Ta chtěla omezit vliv Habsburků v říši.

Po smrti otce Leopold bojoval o císařskou korunu, v roce 1658 zvítězil a 18.7. byl ve Frankfurtu zvolen římsko – německým císařem.Třináct dní na to byl korunován.
Za vlády Leopolda l. čelila habsburská monarchie nepřátelům. Jedním z nich byla Francie a druhým Osmanská říše. Vnitřní stabilitu říše ohrožovala špatná situace v Uhrách. Zdejší šlechta se několikrát vzbouřila. Jejími spojenci byla sedmihradská knížata a osmanští Turkové. V letech 1663 – 64 došlo ke střetu s Turky. O dvacet let později obsadila osmanská vojska Vídeň.

Zásluhou evropských panovníků byli Turci 12.9.1683 poraženi. Křesťanská vojska pak v 80. a 90. letech 17. století, vytlačovala Turky z Uher.Polský král Jan III Sobieský v té bitvě učině bojoval.
Za vlády Leopolda l. vstoupila habsburská monarchie mezi evropské velmoci. Českým zemím přinesla jeho vláda trvalý mír, mohly se hospodářsky zotavit z následků třicetileté války. Velkým problémem byla ale sociální situace na venkově, jehož poddané obyvatelstvo se dostávalo do konfliktů s vrchnostmi. K velkému selskému povstání došlo v Čechách roku 1680, v době kdy Leopold pobýval v Praze.

Císař byl kultivovaný vladař, miloval umění, skládal hudbu, účastnil se baletu a divadla. Vídeňský dvůr se stal centrem kultury.
Leopold měl tři ženy a šestnáct dětí. Jeho první manželkou byla jeho neteř Markéta Marie Terezie. S ní měl syny Ferdinanda Václava a Jana Leopolda, dcery Marii Annu a Marii Antonii.

Jeho druhou ženou byla vzdálená sestřenice Claudia Felicitas Klementina a třetí ženou Eleonora Magdaléna Falcko – Neburská se kterou měl Leopold syna Josefa I. - pozdějšího císaře, dcery Kristinu, Marii Alžbětu, Marii Annu, Marii Terezii, Marii Josefu, Marii Magdalénu, Marii Markétu, syna Leopolda Josefa a Karla VI. – pozdějšího císaře.

Císař Leopold l. zemřel po 48 letech vlády / délkou vlády na českém trůnu ho předčil pouze František Josef l./. Leopold byl pohřben ve Vídni.