zavřít
Upravit životopis

Životopis

Liselota Falcká, první dáma francouzského dvora, se narodila 27.5.1652 jako dcera kurfiřta Karla Ludvíka Falckého a Charloty von Essen- Kastel.

Po rozvodu rodičů byla Lisoleta vychovávána u své hannoverské tety, kurfiřtky Sophie, matky pozdějšího anglického krále Jiřího l.

Lisoleta si raději než s panenkami hrála s kordem, kradla třešně a v noci se cpala salátem se špekem.

Z politických důvodů se v roce 1671 provdala za ovdovělého králova bratra Filipa Orleánského. Na vdavky se dívala jako na oběť pro svou zem. Do Francie Přijela Lisoleta en se šesti košilemi v kufru, teď ale musela se vší elegancí reprezentovat jednu z prvních dam u dvora. Připomínala prý více muže než ženu, byla typická Němka – otevřená a přímá.
Ludvík XlV. si Lisolety velmi vážil, ani manžel, ani její syn Filip ll., která se stal regentem, nemohli stačit jejím vysokým morálním a politickým nárokům.

Lisoleta si rozuměla s dcerou Alžbětou, zasnoubenou s Karlem Leopoldem Lotrinským a s pozdější matkou německého císaře Františka l.

Lisoleta psala mnoho politicky jasnozřivých dopisů, které ale, jak sama tvrdila, neunikly cenzuře.

Lisoleta Falcká zemřela 8.10.1721.

Lisoleta Falcká

69 let, první dáma francouzského dvora