zavřít
Upravit životopis

Životopis

Lucrezia Borgia se narodila 18.4.1480 jako dcera papeže Alexandra VI. (Rodrigo Borgia), pocházejícího ze Španělska a Vanozzy Catannei. Patřila do dynastie Borgiů.

Lucrezia měla šest sourozenců, mezi nimi i bezskrupulózního Cesara, který byl nejprve kardinálem a později kondotiérem/ velitelem žoldnéřských vojsk. Lucrezia vyrůstala v paláci své matky a později u Adriany Orsiniové.

Lucrezia byla dívka velmi živá a půvabná. Dostalo se jí výborného vzdělání, včetně výuky řečtiny, latiny a francouzštiny. Později otci pomáhala i s některými politickými úkoly. V roce 1501 ji papež dokonce učinil svou zástupkyní.

V roce 1491 dal otec Lucrezii téměř současně zasnoubit se dvěma španělskými šlechtici. Rok na to uzavřela pro rodinu důležitý politický sňatek s Giovannim Sforzou – hrabětem z Pesary. Protože se ale politické poměry změnily, bylo manželství v roce 1497 rozvedeno.
Novým manželem se v roce 1498 stal vévoda Alfons Aragonský – syn neapolského krále. Ten byl v roce 1500 zavražděn Cesarem, buď ze žárlivosti, nebo z politických důvodů. Lucrezia svého zavražděného manžela milovala, přemýšlela už o novém sňatku.

Nejvýhodnější se zdál být rod d'Este – jeden z nejstarších italských šlechtických rodů. Vyjednávalo se ale dlouho, protože Lucrezia se Alfonsovi l. d´Este nezdála nejlepší partií. Teprve po podpoře francouzského krále a po smlouvání o výši věna, byl dán souhlas ke sňatku. Nevěsty se nikdo na nic neptal, vše se vyřizovalo bez ní.

Ve Ferraře, tehdy bohatém velkém městě s proslulou univerzitou, byla Lucrezia přijata skvěle. Pomalu si přivykala novému, ne vždy přátelsky nakloněnému prostředí.

V roce 1508 se narodil princ Ercole ll., který se později oženil s dcerou Ludvíka Xll. Renatou francouzskou. Druhý syn se stal kardinálem.

Lucrezia Borgia se zasloužila o to, že se z Ferrari stalo významné kulturní středisko a to hlavně tím, když sem přivedla humanisty Strozziho , Bemba a básníka Ariosta.

Lucrezia Borgia zemřela 24.6.1519 ve Ferraře.

Lucrezia Borgia

35 let, dcera papeže calixtuse lv.