zavřít
Upravit životopis

Životopis

Magnentius / Flavius Magnus/, římský císař, se narodil v roce 303 v Ambiani britskému otci a franské matce. Jeho manželkou byla Justina, která se později provdala za Valentiniana I.

Za vlády Konstantina Velikého sloužil Magnentius v oddílu barbarů, stal se štábním důstojníkem, velitelem polní armády.

Osmnáctého ledna 350 uspořádal ministr financí císaře Constanta I. , Marcellinus, narozeninovou oslavu pro své syny. Magnentius se zde objevil v purpurovém rouchu a byl pozdraven jako Augustu. Císařská armáda přešla na jeho stranu a Constans I. byl na útěku do Hispánie zabit.

Syn Entropie, sestry Konstantina Velikého, Nepotianus, odmítl uznat Magnentiovu vládu a sám se prohlásil císařem. Po osmadvaceti dnech byl ale spolu se svou matkou a dalšími členy rodiny , zabit.

Celý západ včetně Afriky pak Magnentia uznal. Jeho mince mu vzdávají čest jako „Osvoboditeli svobody“. Uzurpátor Vetranio, který byl zpočátku přívržencem Magnentia, přešel na Dunaji na stranu

Magnentius

49 let, římský císař