Markéta Habsburská

královna, císařovna

Narození:
12. července 1651
Úmrtí:
12. března 1673
Upravit profil
Infantka a španělská princezna Markéta Habsburská byla první manželka císaře Leopolda I. Jako dcera španělského krále Filipa IV. a jeho druhé manželky arcivévodkyně Marie Anny byla vlastně neteří svého manžela. Ve svých patnácti byla Markéta...

Životopis

Infantka a španělská princezna Markéta Habsburská byla první manželka císaře Leopolda I. Jako dcera španělského krále Filipa IV. a jeho druhé manželky arcivévodkyně Marie Anny byla vlastně neteří svého manžela.

Ve svých patnácti byla Markéta provdána za svého o jedenáct let staršího strýce. I když sňatky mezi příbuznými nebyly v panovnických rodinách výjimkou, spojení strýce a neteře se i ve své době zdálo být jakoby z jiného světa. Rozhodujícím důvodem pro uzavření velmi neobvyklého sňatku bylo, že madridský dvůr se právem obával o další existenci dynastie, a král Filip se proto snažil upevnit rodinné vztahy obou větví habsburského rodu. Mladičká infantka byla do Vídně vyslána s jediným úkolem: postarat se o dědice. Vzhledem k tomu, že během svého šestiletého manželství dokázala šestkrát otěhotnět, zdá se, že manželé opravdu v zájmu rodu neztráceli čas. Toto usilování se však nesetkalo s úspěchem; dvě těhotenství skončila předčasným potratem, prvorozený syn František Václav zemřel po čtyřech měsících, druhý syn arcivévoda Jan žil pouze několik dnů, stejně jako dcera arcivévodkyně Marie Anna. Matku přežila jediná dcera, arcivévodkyně Marie Antonie, jež byla později provdána za bavorského kurfiřta Maxmiliána II. Emanuela.

Jedenáctiletý rozdíl a blízké příbuzenství však nijak neovlivnily manželství Markéty a Leopolda, které bylo velmi šťastné. Oba manželé velmi milovali hudbu a divadlo, sami se aktivně účastnili různých představení jako herci. Nebylo jí však dáno, aby se více zapojila zvláště do politického života, k čemuž měla nesporné vlohy.

Neustálá těhotenství vyčerpala mladou dívku natolik, že zemřela ve svých jednadvaceti letech, aniž mohla být krunována na českou a uherskou královnu.