zavřít
Upravit životopis

Životopis

Markýza de Pompadour, jiným jménem Jeane Poissonová, se narodila 29.12.1721. Měla krásnou matku a v obchodě činného otce. Oba rodiče měli dobrou pověst.

Jeane nechybělo dobré vychování. V roce 1741 se provdala. Jejím manželem se stal Charles-Guillaumus d´ Étioles. Pan Tournehem / možná její skutečný otec/, jí přenechává svůj zámeček na Seině.

Jeane byla velmi krásná a vzbuzovala všeobecnou pozornost. Porodila dvě děti a stále rozkvétala.

Ludvík XV. Se v roce 1725 oženil s dcerou sesazeného polského krále, pobožnou Marií Lescynskou . Jeane dobře věděla, jak upoutat královu pozornost. V roce 1745 vítězně vtáhla do Versailles jako „ maitresse en titre“ , oficiální králova milenka. Král jí denně posílal dopisy z flanderské války, na které duchaplně odpovídala. Byla povýšena na markýzu de Pompadour a se všemi náležitostmi uvedena u dvora. Měla silnou vůli, ctižádost a talent k intrikám prováděným s roztomilostí. Usilovala o dobré vztahy s královnou a shromažďovala kolem sebe své příznivce. Jen málo dvořanů dokázalo odolat její vůli – brzy začala spoluvládnout s králem, za což si vysloužila přezdívku „ králova děvka“. Krále měla ráda jako zdroj své moci, i když byl nespolehlivý a nejistý. Král potřeboval chytrost a rozhodnost své milenky. Jeane mu dokonce opatřovala k milování dívky.

Díky vlivu markýzy de Pompadour byla v roce 1751 založena v Paříži vojenská akademie, ona sama založila v roce 1752 manufakturu na porcelán. Od císařovny Marie Terezie dostala vzácnou lakovanou psací soupravu.

Madam Pompadour ráda marnotratně rozhazovala a sbírala šperky stejně jako celé zámky. Zařídila aby Diderotova a d´Alembertova zakázaná encyklopedie byla povolena u dvora. Tím si získala samotného Voltaira. Bedřich Veliký po ní ale pojmenoval jednoho ze svých psů.
Markýza de Pompadour zemřela 15.4.1764.