Mojmír I.,první historicky známý moravský vládce z rodu Mojmírovců. Jeho datum narození není známo. Vývoj českého a slovenského území po rozpadu Sámovy říše neznáme. V druhé polovině 8. století teprve můžeme předpokládat kulturně-politický...

Životopis

Mojmír I.,první historicky známý moravský vládce z rodu Mojmírovců. Jeho datum narození není známo.

Vývoj českého a slovenského území po rozpadu Sámovy říše neznáme. V druhé polovině 8. století teprve můžeme předpokládat kulturně-politický vzestup na Moravě, v Čechách i na Slovensku a to v souvislosti s pádem Avarské říše. V této době vznikala slovanská hradiště, docházelo ke sjednocování kmenů a tvořila se společenská vládnoucí elita.

Mojmír I. udržoval přátelské vztahy s franskou říší a formálně uznal i její nadvládu nad moravským knížectvím.

V roce 833 povstal proti nitranskému knížeti Pribinovi, který usiloval o osamostatnění jeho knížectví. Mojmír se zmocnil nitranského hradiště a Pribina byl nucen uprchnout. Došlo ke spojení moravského a nitranského knížectví a tím k postupnému formování moravského státu.

Mojmírovi se podařilo rozšířit území moravské říše k severnímu břehu Dunaje. Zemřel patrně v roce 846. Jako jeho nástupce byl Franky dosazen na knížecí stolec jeho synovec Rostislav.