Neitokret

7. faraon 6. dynastie

Upravit profil
"Neitokret(Netikret) Možná poslední královna 6. dynastie a Steré říše (? – asi 2270 přnl.) Její existence není bezpečně doložena; zmiňuje se o ní jen Turínský papyrus a pak ManEhto v Egyptských pamětihodnostech, který jí uvádí pod jménem Nitókris...

Životopis

"Neitokret(Netikret) Možná poslední královna 6. dynastie a Steré říše (? – asi 2270 přnl.) Její existence není bezpečně doložena; zmiňuje se o ní jen Turínský papyrus a pak ManEhto v Egyptských pamětihodnostech, který jí uvádí pod jménem Nitókris jako nástupkyni krále Merenrea II. Avšak i v případě, že byla skutečně vládnoucí královnou, není jisté, zda vládla nad celým Egyptem. Za dlouhé vlády Merenreova předchůdce Pepiho II. natolik zesílily v zemi odstředivé tendence a natolik vyla oslabena moc panovníka, že Egypt se postupně rozpadl na nomy („kraji“) s nezávislými vládce. Přitom není vyloučeno, že úpadku ústřední moci využily též lidové masy ke vzpouře proti vykořisťování a bezpráví, jež předtím po staletí trpně snášely. Někteří egyptologové dokonce připouštějí, že země upadla nakonec do anarchie a stala se kořistí asijských nájezdníků. Sedmá dynastie, které snad předcházelo několik bezejmenných a bezmocných Neitokretiných nástupců, byla podle Manehta velmi podivná: tvořilo jí prý „70 králů z Memfidy (Mennoferu), kteří vládli dohromady 70 dní“. Podle výpisků z Manehtova spisu, zachovaných u Eusebia a Julia Afrikana, byla prý Neitokret „nejvznešenější a nejkrásnější ženou své doby, ztělesněnou dokonalostí a postavil si třetí pyramidu“. O žádné její pyramidě však nevíme. „Třetí pyramidou“ se obvykle rozumí nejjižnější pyramida u Gízy, o které je známo, že si jí dal postavit král Menkaure z 4. dynastie. Co se týče Neitokretiny vznešenosti a krás, nemůžeme se k tomu vyjádřit; žádné její vyobrazení se nezachovalo."