Pepi II Neferkare

5. faraon 6. dinastie

Upravit profil
Pepi II., též Pjopije II., byl egyptským faraonem 6. dynastie. Vládl přibližně v letech 2279 př. n. l./2229 př. n. l.–2219 př. n. l./2169 př. n. l. Byl synem krále Pepiho I., na trůně vystřídal po náhlém úmrtí svého bratra Merenrea I., v době...

Životopis

Pepi II., též Pjopije II., byl egyptským faraonem 6. dynastie. Vládl přibližně v letech 2279 př. n. l./2229 př. n. l.–2219 př. n. l./2169 př. n. l. Byl synem krále Pepiho I., na trůně vystřídal po náhlém úmrtí svého bratra Merenrea I., v době Pepiho korunovace mu bylo asi šest let. Předpokládá se, že vládl rekordních 94 let. Jestli je tento údaj pravidvý, jedná se o rekord v délce vlády jednoho panovníka, který dosud zůstal nepřekonán. Podle některých výzkumů však vládl pouze 64 let.

Vláda
Doba vlády Pepiho II. byla značně neklidná a nebyla ani příliš šťastná. V počátku jeho vlády proběhly války mezi Egyptem a Núbijci, kteří sídlili jižně od egyptských hranic, a Lybijci, kteří sídlili na západě. Král neměl téměř žádnou autoritu. Vojevůdci si v podstatě dělali, co chtěli a správci jednotlivých krajů, ze kterých byl Egypt složen, nomové, vystupovali čím dál tím více samostatněji. Z dochovaných materiálů je zřejmé, že v době Pepiho vlády se objevili přinejmenším dva vzdorokrálové. Zachovaly se také zprávy o spiknutích, které měly krále zbavit trůnu, do jednoho z nich se dokonce zapletla samotná královna. Došlo k velkému oslabení státní moci. Když Pepi II. zemřel, zanechal po sobě zemi v naprostém rozkladu, jeho nástupcům se nepovedlo udržet celou zemi pohromadě a tak skončilo období rozvoje a blahobytu nazývané Stará říše a nastalo první přechodné období.

Královy manželky
Pepi II. měl celkem pět manželek. Pyramidy tří z nich stály poblíž hrobky samotného faraona. Největší z nich měla rozměry základny 45x45 metrů, patří hlavní královně, která se jmenovala Neita. Zbylé pyramidy patří Vedžebteně a Iputě. Královna Anchesenpjopeji byla pohřbena v obyčejné hrobce pro vysoké hodnostáře. Královna Imtes, která se zapletla do spiknutí, nedostala za trest žádnou hrobku.

Králova hrobka
Pepi II. si nechal postavit pyramidu v blízkosti hrobky Šepseskafa, posledního faraona 4. dynastie. Základna jeho pyramidy měla rozměry 78,6x78, 6 metru a byla vysoká 52,1 metru. Byla vybudována z kamenných kvádrů a obložena bílými bloky z vápence. Stěny podzmeních komor byly vyzdobeny hieroglyfickými texty. Jsou v nich zapsány různé zaříkávací formule a modlitby, měly mrtvému zařídit bezpečnou cestu k bohům a věčnému životu na onom světě. Veškeré nápisy v podzemní komoře této pyramidy se shodují s Texty pyramid.

Pyramida Pepiho II. je jedinou ze 6. dynastie, u níž se zachovalo ostatní "příslušenství". Zádušní chrám byl tvořen dvěma částmi, jedna byla určena kněžím, druhá veřejnosti. Údolní chrám taktéž tvořily dvě části. Tyto chrámy spojovala zastřešená cesta, která byla dlouhá 500 metrů.