Upravit profil
Ptolemaios Keraumos, král Makedonie v letech 281 až 279 př.n.l., se narodil jako nejstarší syn Ptolemaia I.Sótéra, krále Egypta a jeho druhé ženy Euridiké. Jeho mladší nevlastní bratr, rovněž Ptolemaios, se v roce 282 př.n.l. ujal v Egyptě vlády...

Životopis

Ptolemaios Keraumos, král Makedonie v letech 281 až 279 př.n.l., se narodil jako nejstarší syn Ptolemaia I.Sótéra, krále Egypta a jeho druhé ženy Euridiké. Jeho mladší nevlastní bratr, rovněž Ptolemaios, se v roce 282 př.n.l. ujal v Egyptě vlády jako Ptolemaios II.

Keraumos spolu se svým bratrem opustil Egypt a odcestoval na dvůr krále Thrákie, Makedonie a západní části Malé Asie.

Arsine II., sestra Ptolemaia II. byla panovačnou a bezohlednou manželkou Lýsimacha I. Díky jejím intrikám zemřel Lýsimachův syn a následník trůnu, Agathoklés. Kraunos uprchl k Seleukovi i., který mu slíbil, že ho dosadí na trůn v Alexandrii.

Seleukos zvítězil v boji s Lýsimachem a vydal se v čele svého vítězného vojska do Egypta. Keraunos ho napadl a zabil. Stal se tak temnou postavou válek diadochů, protože zabil svého přítele a dobrodince. Poté uprchl do Lýsimacheie a nechal se prohlásit králem Makedonie.

Přinutil svou nevlastní sestru Arsione, vdovu po Lýsimachovi, aby svolila ke svatbě. Krátce na to dal zabít její dva syny. Arsione uprchla do Egypta a provdala se za svého bratra Ptolemaia II.

Keraumos padl v boji s Kelty v roce 279 př.n.l. Je negativní postavou, bezohledně toužící po moci. Neváhal zavraždit své přátele a bližní.