zavřít
Upravit životopis

Životopis

Selim II., turecký sultán, vládl v letech 1566 -1574.

V roce 1568 uzavřel Selim mír s Habsburky v Adrianopoli. V roce 1569 vyhnal alžírský bej Uludž Alí Španěly z Tunisu, a v témže roce válčil Selim s Rusy o Astrachaň, ale nedobyl ji.

V roce 1570 se Turci pokusili dobýt Kypr na Benátčanech. Turci v roce 1570 dobyli Nikósii, pobili posádku a většinu obyvatel a oblehli Famagustu.

Papež Pius V. sice založil Svatou ligu na podporu Famagustě, ale vojsko se scházelo pomalu a Famagusta padla.

7.října 1571 došlo k bitvě u Levanta. Turci se snažili rychle nahradit ztráty lodí usilovnou stavbou nových pod vedením velkovezía Mohameda Sakalliho, který vládl za neschopného Selima II. Po menších pozemních šarvátkách uzavřeli Benátčané s Turky mír a tím se vzdali Kypru.

Selim II. zemřel v roce 1574.

Selim.II.

sultán