Šešonk I.

1. faraon 22. dynastie

Upravit profil
Šešonk I. byl prvním egyptským faraonem 22. dynastie, která se někdy nazývá libyjská. Vládl přibližně v letech 946/945–925/924 př. n. l. Zahraniční politika Šešonk I. vedl velmi agresivní politiku namířenou hlavně na oblasti Blízkého východu...

Životopis

Šešonk I. byl prvním egyptským faraonem 22. dynastie, která se někdy nazývá libyjská. Vládl přibližně v letech 946/945–925/924 př. n. l.

Zahraniční politika
Šešonk I. vedl velmi agresivní politiku namířenou hlavně na oblasti Blízkého východu sousedící s Egyptem. Potvrzuje to objevený podstavec sochy nesoucí panovníkovo jméno z libanonského města Byblos, část monumentální stély z Megidda a seznam měst z oblasti zahrnující Sýrii, Fénícii a Izrael, který byl nalezen na reliéfu v Karnaku. Dochované záznamy nám vyprávějí o rychlosti a síle egyptských jednotek. s jakou se pohybovaly dávným Izraelem a jak ohrožovaly Jeruzalém. Je dokonce možné, že jej dobyly. V bibli je totiž zmínka o egyptském králi Šišakovi, který v pátém roce vlády krále Rechoboáma vytáhl proti Jeruzalému. Šešonk I. někdy bývá s tímto biblickým Šišakem ztotožňován.

Příbuzenstvo
Šešonkovými předky byli pravděpodobně Libyjci, kteří se usadili v Egyptě během pozdního období Nové říše, místem jejich pobnytu je pravděpodobně Herakleopolis Magna. Samotný faraon však nejspíš pocházel z Bubastis. Na trůně vystřídal v roce 926 př. n. l./ 945 př. n. l. faraona Pasbachaenniuta II.. Celistvost říše si pojistil ještě před svou smrtí. Svým nástupcem jmenoval svého syna Osorkona I. Druhý syn Šešonkův se jmenoval Iuput, otec jej učinil nejvyšším knězem boha Amona v Thébách, guvernérem Horního Egypta a velitelem armády. Naprázdno nevyšel ani faraonův třetí syn, Nimlot, získal významná místa v armádě.