zavřít
Upravit životopis

Životopis

Štěpán Báthory, sedmihradský kníže a polský král se narodil v roce 1533. Po svém zvolení králem přenechal Sedmihradsko bratru Kraštofovi.

Štěpán vládl v letech 1575 -1586.

Ženou tohoto panovníka byla poslední Jagellovna - Anna Jagellonská, sestra Zikmunda II. Augusta.

Štěpán byl inteligentní a energický panovník. Jeho doba patří k slavným dobám Polska. Byl tolerantní, i když katolík, odmítal násilí, jeho oblíbeným rádcem byl Jan Zamojski.

Štěpán porazil Rusy Ivana Hrozného a posunul hranici Livonska až k Pskovu. V roce 1578 provedl velkou reformu soudnictví, zřídil nejvyšší tribunály pro Malopolsko a Velkopolsko. V roce 1582 provedl velkou reorganizaci vojenského systému, do kterého začlenil ukrajinské kozáky a dal jim určitý řád.
Příbuzenstvo
Oženil se s o 10 let starší Annou Jagellonskou, dcerou polského krále Zikmunda I. Starého, avšak neměli spolu žádné děti. Štěpán Báthory byl strýc tzv. čachtické paní Alžběty Báthoryové (matka Alžběty, Anna, byla jeho sestrou).Štěpán Báthory zemřel náhle uprostřed příprav na tažení proti Rusům v roce 1586.