zavřít
Upravit životopis

Životopis

Štěpán Uroš IV. Dušan, srbský král, byl jeden z největších panovníků středověkého Srbska. Vládl v letech 1331 -1355.

Štěpán využil oslabení Byzance a získal celou Makedonii, Albánii, Epiros, Thessalii a dobyl Bulharsko a část Bosny. S Byzancí vedl 13 válek.

Válčil také s Uhry, porazil uherského krále Ludvíka a přivedl Srbsko na vrchol moci a slávy. Ovládl Dubrovník a poté uzavřel s Bulhary mír, který byl v roce 1332 stvrzen jeho sňatkem s dcerou bulharského cara Ivana Alexandra Helenou.

V roce 1346 byl Štěpán v Makedonii prohlášen a korunován za krále srbského, bulharského a řeckého, v roce 1355 také za krále bosenského.

Srbský dvůr i šlechta byly za jeho vlády pod silným kulturn