Tacitus

římský císař

Upravit profil
Tacitus / Marcus Claudius/, římský císař, má nejasný původ. Tvrzení, že se narodil v Interimně / Terni/ v Itálie je vybájené. Pravděpodobně pocházel z Podunají jako mnozí jiní císaři té doby. Nepravděpodobné je tvrzení, že se považoval za...

Životopis

Tacitus / Marcus Claudius/, římský císař, má nejasný původ. Tvrzení, že se narodil v Interimně / Terni/ v Itálie je vybájené. Pravděpodobně pocházel z Podunají jako mnozí jiní císaři té doby.

Nepravděpodobné je tvrzení, že se považoval za příbuzného historika Taceta a také názor, že byl prohlášen císařem po šestiměsíčním mezivládí, vychází z nejasností o skutečné době trvání jeho vlády.

Také údaj, že Tacitovi bylo sedmdesát pět let, když nastoupil na trůn, není reálný. Byl patrně o hodně mladší.

Taceta uvedla na trůn armáda, byl tedy vojenským císařem. V době Aurelianovy vraždy nepobýval u vojska, ale ve svém domě v Vaise. Když ho vojáci pozdravili jako císaře, odešel do Říma, aby byl přítomen, až senát potvrdí jeho panovnické pravomoce, které přijal s patřičnou skromností.

Tacitus žádal, aby byl Aurelianus prohlášen za boha, jeho žádosti senát vyhověl. Císař chtěl založit vlastní dynastii, protože měl několik synů, kteří mohli nastoupit po něm. Svého bratra Floriana jmenoval pretoriánským prefektem.

Germáni zaútočili na Galii a jiná neopevněná města, která jejich náporu neodolala. Tacetu s Florianem usoudili, že jejich pozornost vyžaduje v prvé řadě akutní krize na východě, a vyrazili na pochod. Germánské kmeny Herulů a Maeotidů, které byly údajně Aureliánem pověřeny, aby mu pomáhaly při tažení proti Peršanům, obsadily po jeho vraždě Malou Asii od Kavkazu a pokročily daleko na jih, až k pobřeží Kilikie.
Tacitus a Florianu vyrazili proti nim a Florianu zvítězil, což Tacitus oslavil na svých mincích a přijal titul Gothicus Maximus.

Další císařů příbuzný, Maximinus, kterého jmenoval místodržícím v Sýrii, mu dlouho nepomáhal. Byl v krátké době zavražděn a brzy na to zemřel u Tyany v Kappadokii i Tacitus. Podle jedné verze byl zavražděn Maximinovými zabijáky a podle druhé Tacitus onemocněl horečkou a zemřel přirozenou smrtí. To bylo v případě císařů třetího století neobvyklé.

Oběživo Tacitovy krátké vlády zdůrazňuje obvyklý optimistický patriotismus. Stále se ještě objevuje bůh Slunce jako ochránce císařských vojsk se zdviženou rukou, aby požehnal bohyni označené jako Božská prozřetelnost.

Tacetu byl znám jako člověk krajně střídmý ve své životosprávě. Celý den nevypil ani půllitr vína, často méně než čtvrt litru. K obědu míval jediného kohouta a k tomu mozeček a vejce. Ze zeleniny měl rád množství salátu. Koupal se zřídka, a proto byl i ve stáří v plné síle. Líbilo se mu rozmanité a dovedně zpracované sklo a měl zálibu v mramorových sochách.