Thefanó

císařovna

Úmrtí:
15. června 991
Upravit profil
Thefanó, dcera východořímského císaře, se narodila přibližně v roce 955. O její ruku se ucházel syn německého císaře Oty l., Ota ll. Nejprve se při námluvách setkal s neúspěchem, ale poté, co nastoupil na trůn, Thefaló ho přijala. V roce 972...

Životopis

Thefanó, dcera východořímského císaře, se narodila přibližně v roce 955.
O její ruku se ucházel syn německého císaře Oty l., Ota ll. Nejprve se při námluvách setkal s neúspěchem, ale poté, co nastoupil na trůn, Thefaló ho přijala.

V roce 972 papež Jan Xlll. oddává Otu ll. a Thefaló, která je zároveň korunována císařovnou.

Thefaló byla žena velmi vzdělaná a účastnila se aktivně politických dění. Měla ráda umění, elegantní oděvy a šperky.

Po předčasné smrti manžela se císařovna s tchyní Adelheidou ujímá regentství za nezletilého syna Otu lll. Thefaló čelila domácím zápasům s Jindřichem Svárlivcem, který se prohlásil za vzdorokrále a také bojům s Poláky a Maďary, ze kterých vyšla Thefaló vítězně.
Svatbou své dcery Mathildy s falckrabětem Ezzem zajistila pro říši Lotrinsko.

V císařském zastoupení svého syna se v roce 998 vypravila s vojskem do Itálie. Působila vladařsky jak z německých území podřízených panovníkovi, tak z Říma a Pavie. Obnovila tím ideu Římské říše, která se pak stala politickým programem Oty lll.

Thefaló byla žena skromná, ale až mužsky tvrdá. Opatrovala říši svého syna.