Tutanchamon byl faraón ve starověkém Egyptě. Patří do 18. dynastie a byl 12. faraonem této dynastie. Vládl přibližně v rozmezí 1333 – 1323 př. n. l. Jeho nevyloupenou hrobku objevil roku 1922 archeolog Howard Carter. Jeho mumii objevil až roku...

Životopis

Tutanchamon byl faraón ve starověkém Egyptě. Patří do 18. dynastie a byl 12. faraonem této dynastie. Vládl přibližně v rozmezí 1333 – 1323 př. n. l.

Jeho nevyloupenou hrobku objevil roku 1922 archeolog Howard Carter. Jeho mumii objevil až roku 1925. Díky tomu se o tomto panovníkovi ví mnohem více než o ostatních faraónech.

Rodina:
Otec: Achnaton
Matka: vedlejší manželka /sestra a dcera Amenhotepa III. a Teje/
Sourozenci: nejisté
Manželka: Anchesenpaaton (Anchesenamon), dcera Achnatona a Nefertiti
Děti: žádné se nedožilo dospělosti

Život
Tutanchaton byl synem faraona Amenhotepa IV. – Achnatona a jeho vedlejší manželky a sestry. Jelikož Achnaton neměl ze svazku s hlavní manželkou Nefertiti mužského potomka, pokládal Tutanchatona za možného následníka a pro jistotu ho oženil s dcerou Anchesenpaaton, kterou mu porodila Nefertiiti.

Tutanchaton nastoupil na trůn po krátké vládě Smenchkareho, což byl možná jeho bratr, možná však nikoli král, nýbrž královna – jeho nevlastní matka Nefertiiti (k tomuto závěru se přiklání stále více badatelů). Tutanchatonovo trůnní jméno znělo Nebcheprure.

Egypt byl v té době zmítán náboženskou a politickou krizí. Achnaton chtěl kult starších božstev nahradit kultem jediného boha - Atona. Všemocné Amonovo kněžstvo se postavilo proti reformě a podněcovalo vzpoury a povstání. Pod vedením Ajeho využilo kněžstvo králova mládí a nezkušenosti k znovuzískání moci a znovunastolení původního náboženství. Panovník se přejmenoval na Tutanchamona a jeho manželka Anchesenpaaton na Anchesenamon.

Tutanchamon se usmířil s kněžstvem a vyhlásil návrat k původním bohům a zrušeným svátkům. Hlavní město přestěhoval zpět do Théb. Za jeho vlády ale nedocházelo ještě k odstraňování jmen Atona a Achnatona ze staveb (to se dělo až za vlády Haremheba, posledního panovníka 18. dynastie).

Tutanchamon panoval asi deset let a zemřel v osmnácti letech. S jeho vdovou se pak oženil Aje, který vládl další 4 roky. Poté byl k moci dosazen generál Haremheb.