zavřít
Upravit životopis

Životopis

Vilém III., nizozemský král a lucemburský vévoda, se narodil v roce 1817. Byl synem Viléma II., vládl v letech 1849 -1890.

Tento panovník se snažil oslabit demokratické reformy tím, že podporoval konzervativce katolické i protestantské.

Vilém III. vládl dlouho a přežil oba své syny z prvního manželství. Viléma a Alexandra. Nástupnicí trůnu se stala dcera z druhého manželství a Emmou z Waldecku Vilemína. Podle lucemburské ústavy se velkovévodkyní stát nemohla, proto tento titul získal Adolf z rodu Walranského, vedlejší větve nasavské. Tak se Lucembursko stalo v roce 1890 samostatnou zemí.

Vilém III. zemřel v roce 1890. Na nizozemský trůn zasedla desetiletá dcera Vilemína.