zavřít
Upravit životopis

Životopis

Královna Vilemína se narodila v 31.8.1880 jako dcera Viléma lll., který vládl personální unii Nizozemska a Lucemburska a Emmy von Waldeck.

V Lucembursku, kde neplatilo ženské nástupnictví, se vlády ujal velkovévoda Adolf z Nassau, v Nizozemsku pak Vilemína, kterou do její plnoletosti zastupovala matka.

Rok po korunovaci svolala Vilemína první mezinárodní mírovou konferenci do Haagu.V roce 1901 se provdala za vévodu Heinricha von Mecklenburg-Schwerin. Ten zemřel už v roce 1934. V roce 1909 se manželům narodila jediná dcera Juliána. Po vypuknutí druhé světové války zachovala Vilemína stejně jako v první světové válce přísnou neutralitu. Bylo jí jasné, že Hitler by s panovníky zacházel jako s rukojmím. Na rozdíl od krále Leopolda, který zůstal v Belgii, byla Vilemína připravena k odjezdu.

Po vtrhnutí německých vojsk do země, odplula Vilemína do Anglie. Její dcera Juliána odcestovala se svou rodinou do Kanady.

V Londýně se Vilemína stala středem holandského odboje. V březnu 1945 se vrátila do Nizozemí. Zároveň dokázala posílit postavení monarchie. Její vláda dovedla Nizozemsko do celní unie Beneluxu / předstupeň Evropské unie/. V posledních letech svého panování zrušila nizozemské kolonie.

V roce 1948 přenechala těžce nemocná Vilemína trůn své dceři Juliáně, která pokračovala v další výstavbě země.Královna Vilemína zemřela 28.11.1962.

Vilemína

82 let, královna